TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>O60669|MOT2_HUMAN Monocarboxylate transporter 2 - Homo sapiens (Human).
MPPMPSAPPVHPPPDGGWGWIVVGAAFISIGFSYAFPKAVTVFFKEIQQIFHTTYSEIAWISSIMLAVMYAGGPVSSVLV
NKYGSRPVVIAGGLLCCLGMVLASFSSSVVQLYLTMGFITGLGLAFNLQPALTIIGKYFYRKRPMANGLAMAGSPVFLSS
LAPFNQYLFNTFGWKGSFLILGSLLLNACVAGSLMRPLGPNQTTSKSKNKTGKTEDDSSPKKIKTKKSTWEKVNKYLDFS
LFKHRGFLIYLSGNVIMFLGFFAPIIFLAPYAKDQGIDEYSAAFLLSVMAFVDMFARPSVGLIANSKYIRPRIQYFFSFA
IMFNGVCHLLCPLAQDYTSLVLYAVFFGLGFGSVSSVLFETLMDLVGAPRFSSAVGLVTIVECGPVLLGPPLAGKLVDLT
GEYKYMYMSCGAIVVAASVWLLIGNAINYRLLAKERKEENARQKSRESEPLSKSKHSEDVNVKVSNAQSVTSERETNI