TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>sp|P41231|P2RY2_HUMAN P2Y purinoceptor 2 OS=Homo sapiens GN=P2RY2 PE=2 SV=4
MAADLGPWNDTINGTWDGDELGYRCRFNEDFKYVLLPVSYGVVCVPGLCLNAVALYIFLCRLKTWNASTTYMFHLAVSDA
LYAASLPLLVYYYARGDHWPFSTVLCKLVRFLFYTNLYCSILFLTCISVHRCLGVLRPLRSLRWGRARYARRVAGAVWVL
VLACQAPVLYFVTTSARGGRVTCHDTSAPELFSRFVAYSSVMLGLLFAVPFAVILVCYVLMARRLLKPAYGTSGGLPRAK
RKSVRTIAVVLAVFALCFLPFHVTRTLYYSFRSLDLSCHTLNAINMAYKVTRPLASANSCLDPVLYFLAGQRLVRFARDA
KPPTGPSPATPARRRLGLRRSDRTDMQRIEDVLGSSEDSRRTESTPAGSENTKDIRL