TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>sp|Q9NXL6|SIDT1_HUMAN SID1 transmembrane family member 1 OS=Homo sapiens GN=SIDT1 PE=2 SV=1
MRGCLRLALLCALPWLLLAASPGHPAKSPRQPPAPRRDPFDAARGADFDHVYSGVVNLSTENIYSFNYTSQPDQVTAVRV
YVNSSSENLNYPVLVVVRQQKEVLSWQVPLLFQGLYQRSYNYQEVSRTLCPSEATNETGPLQQLIFVDVASMAPLGAQYK
LLVTKLKHFQLRTNVAFHFTASPSQPQYFLYKFPKDVDSVIIKVVSEMAYPCSVVSVQNIMCPVYDLDHNVEFNGVYQSM
TKKAAITLQKKDFPGEQFFVVFVIKPEDYACGGSFFIQEKENQTWNLQRKKNLEVTIVPSIKESVYVKSSLFSVFIFLSF
YLGCLLVGFVHYLRFQRKSIDGSFGSNDGSGNMVASHPIAASTPEGSNYGTIDESSSSPGRQMSSSDGGPPGQSDTDSSV
EESDFDTMPDIESDKNIIRTKMFLYLSDLSRKDRRIVSKKYKIYFWNIITIAVFYALPVIQLVITYQTVVNVTGNQDICY
YNFLCAHPLGVLSAFNNILSNLGHVLLGFLFLLIVLRRDILHRRALEAKDIFAVEYGIPKHFGLFYAMGIALMMEGVLSA
CYHVCPNYSNFQFDTSFMYMIAGLCMLKLYQTRHPDINASAYSAYASFAVVIMVTVLGVVFGKNDVWFWVIFSAIHVLAS
LALSTQIYYMGRFKIDLGIFRRAAMVFYTDCIQQCSRPLYMDRMVLLVVGNLVNWSFALFGLIYRPRDFASYMLGIFICN
LLLYLAFYIIMKLRSSEKVLPVPLFCIVATAVMWAAALYFFFQNLSSWEGTPAESREKNRECILLDFFDDHDIWHFLSAT
ALFFSFLVLLTLDDDLDVVRRDQIPVF