TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 71 - 90
TMS 2: 102 - 120
TMS 3: 128 - 146
TMS 4: 158 - 183
TMS 5: 193 - 218
TMS 6: 240 - 258
TMS 7: 268 - 293
TMS 8: 305 - 330
TMS 9: 358 - 377
TMS 10: 387 - 412
TMS 11: 424 - 442

MAFSTLLLAFLVVSGALHEAAAGLDFYGAEGKQNYSSRSSAEGSASSGNSSHSATITTLPIVTWKWHHVETPYLVALWIL
TCWLCKLVTELNHNITSVIPESGLLIILGFILGGIVWGADKAQTFKLIPVNFFYYLLPQIILDASYCMPNKLFFGNLGAI
LVHAIIGTCWNAGTVGIALWACYEGGAMGTLNIGCLQFLLFGALMSAVDPVAVIAVFEEVHVNEVLYILVFGESLLNDGV
TVVLYNVFDAFVSLGGPKINAAEIIKGIVSFAVVAFGGSFLGVVFAVLTSMLTRVTKNVQIIEAGFIIVLGYLSYLTAEM
LSLSAILSLTFCGVCCQKYINANMDEKSVTCLRYSLKVLANGSETMIFVFLGVSAIDQTIWVWNTGFILLTLLFIVVFRM
MGVFFLNWILNQSRLIPIDLTDQLVMGYGGLRGAVAYGLAASLDENKIPEKNLMLGTTLIVVYFTVILQGITMKPLVNWL
KVKKATQSDLTLNGKLNNRVFEHTLTGMEDICGRMGDNWWTRHWNHFEEKYVCWLLMTSEARKRNDKILDAFHKLNVEDA
TKYVNEGESKGSLAFIRSYDSASVDFKKKLALEYADIIPDIMADMSEYDFDIDSVPVTSVMKNPIPSVSLDIHEQERRGM
SNDLNAHHLLEQHLYKSRRNNRATYSRSHYNTSENPDEMQEIFQRTMRNRLESFKSAKMGVNPAKKVSKHPKKDAPHKPN
GKPADPNRDHLYGDEDFEFSADSASSSENTGQFPRRVINTTGAGVDNPAYIPELDTSPSMRNPPWQTETGHNTAVAPSQR
AQGRLPWTPTNLRRLAPLRVSSRSTDSFAMPEPAADEETPEEKPATHHTRL
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11