TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 50 - 74
TMS 2: 86 - 106
TMS 3: 124 - 146
TMS 4: 166 - 188
TMS 5: 206 - 228
TMS 6: 316 - 340
TMS 7: 348 - 373

MEEPGAQCAPPPPAGSETWVPQANLSSAPSQNCSAKDYIYQDSISLPWKVLLVMLLALITLATTLSNAFVIATVYRTRKL
HTPANYLIASLAVTDLLVSILVMPISTMYTVTGRWTLGQVVCDFWLSSDITCCTASILHLCVIALDRYWAITDAVEYSAK
RTPKRAAVMIALVWVFSISISLPPFFWRQAKAEEEVSECVVNTDHILYTVYSTVGAFYFPTLLLIALYGRIYVEARSRIL
KQTPNRTGKRLTRAQLITDSPGSTSSVTSINSRVPDVPSESGSPVYVNQVKVRVSDALLEKKKLMAARERKATKTLGIIL
GAFIVCWLPFFIISLVMPICKDACWFHLAIFDFFTWLGYLNSLINPIIYTMSNEDFKQAFHKLIRFKCTS
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7