TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 539 - 561
TMS 2: 573 - 593
TMS 3: 619 - 642
TMS 4: 650 - 670
TMS 5: 682 - 702
TMS 6: 712 - 730
TMS 7: 790 - 810
TMS 8: 1219 - 1239
TMS 9: 1253 - 1271
TMS 10: 1291 - 1311
TMS 11: 1337 - 1355
TMS 12: 1367 - 1386
TMS 13: 1491 - 1513

MNQNSDTTHGQALGSTLNHTTEVTRISNSSDHFEDSSSNVDESLDSSNPSSNEKASHTNEEYRSKGNQSYVPSSSNEPSP
ESSSNSDSSSSDDSSVDRLAGDPFELGENFNLKHYLRAYKDSLQRDDIITRSSGVCMRDHSVYGVGSGYEFLKTFPDIFL
QPYRAITEKQVVEKAILSHCHALANAGELVMVLGQPGSGCSTFLRSVTSDTVHYKRVEGTTHYDGIDKADMKKFFPGDLL
YSGENDVHFPSLTTAETLDFAAKCRTPNNRPCNLTRQEYVSRERHLIATAFGLTHTFNTKVGNDFVRGVSGGERKRVTIS
EGFATRPTIACWDNSTRGLDSSTAFEFVNVLRTCANELKMTSFVTAYQASEKIYKLFDRICVLYAGRQIYYGPADKAKQY
FLDMGFDCHPRETTPDFLTAISDPKARFPRKGFENRVPRTPDEFEQMWRNSSVYADLMAEMESYDKRWTETTPASSEAPE
KDNFGSDISATTKHELYRQSAVAEKSKRVKDTSPYTVTFSQQLWYCLARSWERYINDPAYIGSMAFAFLFQSLIIGSIFY
DMKLNTVDVFSRGGVLFFSILFCALQSLSEIANMFSQRPIIAKHRASALYHPAADVISSLIVDLPFRFINISVFSIVLYF
LTNLKRTAGGFWTYFLFLFIGATCMSAFFRSLAGIMPNVESASALGGIGVLAIAIYTGYAIPNIDVGWWFRWIAYLDPLQ
FGFESLMINEFKARQFECSQLIPYGSGYDNYPVANKICPVTSAEPGTDYVDGSTYLYISFNYKTRQLWRNLAIIIGYYAF
LVFVNIVASETLNFNDLKGEYLVFRRGHAPDAVKAAVNEGGKPLDLETGQDTQGGDVVKESPDNEEELNKEYEGIEKGHD
IFSWRNLNYDIQIKGEHRRLLNGVQGFVVPGKLTALMGESGAGKTTLLNVLAQRVDTGVVTGDMLVNGRGLDSTFQRRTG
YVQQQDVHIGESTVREALRFSAALRQPASVPLSEKYEYVESVIKLLEMESYAEAIIGTPGSGLNVEQRKRATIGVELAAK
PALLLFLDEPTSGLDSQSAWSIVCFLRKLADAGQAILCTIHQPSAVLFDQFDRLLLLQKGGKTVYFGDIGEHSKTLLNYF
ESHGAVHCPDDGNPAEYILDVIGAGATATTNRDWHEVWNNSEERKAISAELDKINASFSNSEDKKTLSKEDRSTYAMPLW
FQVKMVMTRNFQSYWREPSILMSKLALDIFAGLFIGFTFYNQGLGVQNIQNKLFAVFMATVLAVPLINGLQPKFIELRNV
FEVREKPSNIYSWVAFVFSAIIVEIPFNLVFGTLFFLCWFYPIKFYKHIHHPGDKTGYAWLLYMFFQMYFSTFGQAVASA
CPNAQTASVVNSLLFTFVITFNGVLQPNSNLVGFWHWMHSLTPFTYLIEGLLSDLVHGLPVECKSHEMLTINPPSGQTCG
EYMSAFLTNNTAAGNLLNPNATTSCSYCPYQTADQFLERFSMRYTHRWRNLGIFVGYVFFNIFAVLLLFYVFRVMKLRST
WLGKKITGTG
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11
TMS: 12
TMS: 13