TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 7 - 25
TMS 2: 555 - 573
TMS 3: 632 - 657

MARQKKMGQSVLRAVFFLVLGLLGHSHGGFPNTISIGGLFMRNTVQEHSAFRFAVQLYNTNQNTTEKPFHLNYHVDHLDS
SNSFSVTNAFCSQFSRGVYAIFGFYDQMSMNTLTSFCGALHTSFVTPSFPTDADVQFVIQMRPALKGAILSLLGHYKWEK
FVYLYDTERGFSILQAIMEAAVQNNWQVTARSVGNIKDVQEFRRIIEEMDRRQEKRYLIDCEVERINTILEQVVILGKHS
RGYHYMLANLGFTDILLERVMHGGANITGFQIVNNENPMVQQFIQRWVRLDEREFPEAKNAPLKYTSALTHDAILVIAEA
FRYLRRQRVDVSRRGSAGDCLANPAVPWSQGIDIERALKMVQVQGMTGNIQFDTYGRRTNYTIDVYEMKVSGSRKAGYWN
EYERFVPFSDQQISNDSASSENRTIVVTTILESPYVMYKKNHEQLEGNERYEGYCVDLAYEIAKHVRIKYKLSIVGDGKY
GARDPETKIWNGMVGELVYGRADIAVAPLTITLVREEVIDFSKPFMSLGISIMIKKPQKSKPGVFSFLDPLAYEIWMCIV
FAYIGVSVVLFLVSRFSPYEWHLEDNNEEPRDPQSPPDPPNEFGIFNSLWFSLGAFMQQGCDISPRSLSGRIVGGVWWFF
TLIIISSYTANLAAFLTVERMVSPIESAEDLAKQTEIAYGTLDSGSTKEFFRRSKIAVYEKMWSYMKSAEPSVFTKTTAD
GVARVRKSKGKFAFLLESTMNEYIEQRKPCDTMKVGGNLDSKGYGVATPKGSALRNAVNLAVLKLNEQGLLDKLKNKWWY
DKGECGSGGGDSKDKTSALSLSNVAGVFYILVGGLGLAMMVALIEFCYKSRAESKRMKLTKNTQNFKPAPATNTQNYATY
REGYNVYGTESVKI
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3