TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MTCQLQAQPLIPYNVLAGVPTSNTGSPIGNAGNQFDQFEQTVKELKEAWEAFQKNGSFSLAALEKGFDAAIGGGSFDYLG
LVQAGLGLVGTLGAAIPGVSVAVPLISMLVGVFWPKGTNNQENLITVIDKEVQRILDEKLSDQLIKKLNADLNAFTDLVT
RLEEVIIDATFENHKPVLQVSKSNYMKVDSAYFSTGGILTLGMSDFLTDTYSKLTFPLYVLGATMKLSAYHSYIQFGNTW
LNKVYDLSSDEGKTMSQALARAKQHMRQDIAFYTSQALNMFTGNLPSLSSNKYAINDYNVYTRAMVLNGLDIVATWPTLY
PDDYSSQIKLEKTRVIFSDMVGQSESRDGSVTIKNIFDNTDSHQHGSIGLNSISYFPDELQKAQLRMYDYNHKPYCTDCF
CWPYGVILNYNKNTFRYGDNDPGLSGDVQLPAPMSVVNAQTQTAQYTDGENIWTDTGRSWLCTLRGYCTTNCFPGRGCYN
NSTGYGESCNQSLPGQKIHALYPFTQTNVLGQSGKLGLLASHIPYDLSPNNTIGDKDTDSTNIVAKGIPVEKGYASSGQK
VEIIREWINGANVVQLSPGQSWGMDFTNSTGGQYMVRCRYASTNDTPIFFNLVYDGGSNPIYNQMTFPATKETPAHDSVD
NKILGIKGINGNYSLMNVKDSVELPSGKFHVFFTNNGSSAIYLDRLEFVPLDQPAAPTQSTQPINYPITSRLPHRSGEPP
AIIWEKSGNVRGNQLTISAQGVPENSQIYLSVGGDRQILDRSNGFKLVNYSPTYSFTNIQASSSNLVDITSGTITGQVQV
SNL
Create a helical wheel plot for a TMS: