TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MSPNNQNEYEILDASSSTSVSDNSVRYPLANDQTTTLQNMNYKDYLRMSEGENPELFGNPETFISSSTVQTGIGIVGQVL
GALGVPFAGQIASFYSFIVGQLWPSSTVSVWEMIMKQVEDLIDQKITDSVRKTALAGLQGLGDGLDVYQKSLKNWLENRN
DTRARSVVVTQYIALELDFVAKIPSFAISGQEVPLLSVYAQAANLHLLLLRDASIFGAEWGFTPGEISTFYDRQVTRTAQ
YSDYCVKWYNTGLDKLKGTNAASWLKYHQFRREMTLLVLDLVALFPNYDTRTYPIETTAQLTREVYTDPIVFNRETSGGF
CRRWSLNSDISFSEVESAVIRSPHLFDILSEIEFYTTRAGLPLNNTEYLEYWVGHSIKYKNTNASSALERNYGTITSNKI
KYYDLANKDIFQVRSLGADLANYYAQVYGVPYASFTLLDKNTGSGSVGGFTYSKPHTTMQVCTQNYNTIDEIPPENEPLS
RGYSHRLSHITSYSFSKNASSPARYGNLPVFAWTHRSADVTNTVYSDKITQIPVVKAHTLVSGTTVIKGPGFTGGNILKR
TSSGPLAYTSVSVKSPLSQRYRARIRYASTTNLRLFVTISGTRIYSINVNKTMNKGDDLTFNTFDLATIGTAFTFSNYSD
SLTVGADSFASGGEVYVDKFELIPVNATFEAEEDLDVAKKAVKNLVECLSDELYPNEKRMLWDAVKEAKRLVQARNLLQD
TGFNRINGENGWTGSTGIEVAEGDVLFKDRSLRLTSAREIDTETYPTYLYQQIDESLLKPYTRYKLKGFIGSSQDLEIKL
IRHRANQIVKNVPDNLLPDVLPVNSCGGIDRCSEQQYVDANLALENNGENGNMSSDSHAFSFHIDTGEIDLNENTGIWVV
FKIPTTNGYATLGNLELVEEGPLSGETLERAQQQEQQWQDKMARKRGASEKAYYAAKQAIDRLFADYQDQKLNSGVEMSD
MLAAQNLVQSIPYVYNDALPEIPGMNYTSFTELTNRLQQAWNLYDLRNAIPNGDFRNGLSDWNATSDVNVQQLSDTSVLV
IPNWNSQVSQQFTVQPNYRYVLRVTARKEGVGDGYVIIRDGANQTETLTFNICDDDTGVLSADQTSYITKTVEFTPSTEQ
VWIDMSETEGVFNIESVELVLEEE
Create a helical wheel plot for a TMS: