TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 65 - 83
TMS 2: 113 - 131
TMS 3: 161 - 179
TMS 4: 214 - 232
TMS 5: 258 - 276
TMS 6: 306 - 324

MFSSVAHLARANPFNAPHLQLVHDGLSGPRSPPAPPRRSRHLAAAAVEEYSCEFGSMKYYALCGFGGVLSCGLTHTAVVP
LDLVKCRMQVDPQKYKGIFNGFSITLKEDGVRGLAKGWAPTLIGYSMQGLCKFGFYEVFKALYSNILGEENTYLWRTSLY
LASSASAEFFADIALAPMEAAKVRIQTQPGYANTLREAVPKMYKEEGLNAFYKGVAPLWMRQIPYTMMKFACFERTVEAL
YKFVVPKPRSECTKAEQLVVTFVAGYIAGVFCAIVSHPADSVVSVLNKEKGSTASQVLQRLGFRGVWKGLFARIIMIGTL
TALQWFIYDSVKVYFRLPRPPPPEMPESLKKKLGLTE
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6