TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 29 - 52
TMS 2: 72 - 90
TMS 3: 98 - 116
TMS 4: 146 - 171
TMS 5: 197 - 220
TMS 6: 250 - 275
TMS 7: 336 - 361
TMS 8: 391 - 416
TMS 9: 442 - 461

MATFSRQEFFQQLLQGCLLPTAQQGLDQIWLLLAICLACRLLWRLGLPSYLKHASTVAGGFFSLYHFFQLHMVWVVLLSL
LCYLVLFLCRHSSHRGVFLSVTILIYLLMGEMHMVDTVTWHKMRGAQMIVAMKAVSLGFDLDRGEVGTVPSPVEFMGYLY
FVGTIVFGPWISFHSYLQAVQGRPLSCRWLQKVARSLALALLCLVLSTCVGPYLFPYFIPLNGDRLLRNKKRKARGTMVR
WLRAYESAVSFHFSNYFVGFLSEATATLAGAGFTEEKDHLEWDLTVSKPLNVELPRSMVEVVTSWNLPMSYWLNNYVFKN
ALRLGTFSAVLVTYAASALLHGFSFHLAAVLLSLAFITYVEHVLRKRLARILSACVLSKRCPPDCSHQHRLGLGVRALNL
LFGALAIFHLAYLGSLFDVDVDDTTEEQGYGMAYTVHKWSELSWASHWVTFGCWIFYRLIG
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9