TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 311 - 331
TMS 2: 446 - 466
TMS 3: 496 - 516
TMS 4: 542 - 562
TMS 5: 570 - 590
TMS 6: 602 - 622
TMS 7: 630 - 654
TMS 8: 684 - 704
TMS 9: 712 - 732
TMS 10: 744 - 763
TMS 11: 793 - 813

MRGCLRLALLCALPWLLLAASPGHPAKSPRQPPAPRRDPFDAARGADFDHVYSGVVNLSTENIYSFNYTSQPDQVTAVRV
YVNSSSENLNYPVLVVVRQQKEVLSWQVPLLFQGLYQRSYNYQEVSRTLCPSEATNETGPLQQLIFVDVASMAPLGAQYK
LLVTKLKHFQLRTNVAFHFTASPSQPQYFLYKFPKDVDSVIIKVVSEMAYPCSVVSVQNIMCPVYDLDHNVEFNGVYQSM
TKKAAITLQKKDFPGEQFFVVFVIKPEDYACGGSFFIQEKENQTWNLQRKKNLEVTIVPSIKESVYVKSSLFSVFIFLSF
YLGCLLVGFVHYLRFQRKSIDGSFGSNDGSGNMVASHPIAASTPEGSNYGTIDESSSSPGRQMSSSDGGPPGQSDTDSSV
EESDFDTMPDIESDKNIIRTKMFLYLSDLSRKDRRIVSKKYKIYFWNIITIAVFYALPVIQLVITYQTVVNVTGNQDICY
YNFLCAHPLGVLSAFNNILSNLGHVLLGFLFLLIVLRRDILHRRALEAKDIFAVEYGIPKHFGLFYAMGIALMMEGVLSA
CYHVCPNYSNFQFDTSFMYMIAGLCMLKLYQTRHPDINASAYSAYASFAVVIMVTVLGVVFGKNDVWFWVIFSAIHVLAS
LALSTQIYYMGRFKIDLGIFRRAAMVFYTDCIQQCSRPLYMDRMVLLVVGNLVNWSFALFGLIYRPRDFASYMLGIFICN
LLLYLAFYIIMKLRSSEKVLPVPLFCIVATAVMWAAALYFFFQNLSSWEGTPAESREKNRECILLDFFDDHDIWHFLSAT
ALFFSFLVLLTLDDDLDVVRRDQIPVF
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11