TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>gnl|TC-DB|A2RTF1 1.A.1.19.3 Cation channel sperm-associated protein subunit beta
MESPLIYVMLVLLNVFVFSSGVIHNKGKERTYFSCSGEGILTGLHTIKLFLTMDNLKVRCFFRNENQSPSKEILGLFTSG
GLAPNMIITNSTFYGGYYFKLTPFSNRLEWLIDIPRQNITVNTDIAAVEQWMIKITMHEGLNIYDTEGTLLDLVREPILQ
WNLGRVLTEMEVRDLYPEVNDIKVTKSPCANDVALIGFMMKPSSNGVFIGKTISGFWTYKECIWHDLTEIIYAELKDEHQ
GLTVIDLVLTNHFLVILTSLGLYVSSDLRYPTTSQIKLSRAEFCGFERVDYIRGNLWYNEKCFANRESFEVDYVTITFNR
NRTLSESSSCFFSKEPFLHWLPCVFSTIKNEKSIPRVITFLIDQETDSGIYLFNVQDTKETYVTVAMLKDGKPSPRPKFP
SFHFPSTFTLPLGMIFHPRSHFLYVYGSQIWVSMDGGNTFEMLCNLFSHHVTKTSNSFYTSDIVFIVEDGRILTTKAGLT
TYSELGILKDAIFTLYYDQLGYIHKLTPENFDAGSKLLGHGNSGSIFGKRPDLGFEAILVPQYISTNEMYFFAHVPLTMP
TNIQWKKRFKTIHLGKTIEFSKTGLANIKNVYMHKTEPVGFQTSIHTEIIVPFGIENSKDSPCLLSDLEITYSGKLYYTI
KLLSKNPLHELKSTDVEKSVLIPGYSSFLIMNITDKWTASALATMPQAIKSNLKFLTGSWFLYNFGTAGGRKWSISTRQC
NYWIQQDSLDFMSLNLVKYIDVGNTIDFQFKIIPKAMSTFPIPPVSMVVGNPGLVEVKTQGVFDLNENYYLDIHVSGRFF
QKGSTSIALVLWEGSSKCYAITLLPTIKSSCSYLRTMHHTPGRHIPPEDWISGVHKDSQGFNMIKTLPINYRPPSHMGIS
IPLTDNFYHADPSKPIPRNQFHKSKETGKYKQCANVTSRAMCNCSEHQKFSHAVAFSDCKEKVHRFKFPVTQYPVVLEIF
NERDKISAEPPYLVTMTEVNMRKNWQLKHNEPENVKKMKHYLEPLLKTPVYNPLGLNLTIQGSELFHFKVSVVPGVSFCE
LSEEFQIYVDEVPLPFPGHALIAVATSVVLGVLIFIAFVFQLRNIHPLKALKKSIRGNPGLTSSTTVSS