TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|B1RYU6|B1RYU6_STREE Oligosaccharide repeat unit polymerase Wzy OS=Streptococcus pneumoniae CDC1873-00 GN=SP187300_0453 PE=4 SV=1
MLLNFLFISIFLLIIITFILFEGDFFQPAVILTIAYFISIASALVNRNVWGTELHFKTFYLILLGVATFIIVSLLTKLSY
RPKVEGISHEELKEINPSKIIYVILLILNLVMLFLYIREIQKVVLFSGRSFSNITDLISNYRYLSYYSNEVENRVSGMIN
QLSKIIPATTLISLYIFINNYFITKQIKKNFIYLIPIAIFFVYAIISGGRLPLIRLVVGALLILYIYSVYGSPKSQLTKS
FKMITRSLFAFLILIVLFFLLKFVLGRSSQEDFISYITRYMGGSIQLFDLFVIDPIRRNKELGAETFSGIYEMLAKLGFD
NNIIKGLEWRVSPNYYSLGNVYTAIRRYYSDFGVIGIVICQSFTAWLYTLGYEKVRHYSLVTNVQRFRLILLAASFYPIF
LNSIEDVFYISMVTIGYGIQIVIFYLVFWVLLKVQVDFNKGKLTINR