TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>O14022|ATCY_SCHPO Probable cation-transporting ATPase C29A4.19c - Schizosaccharomyces pombe (Fission yeast).
MDSIELKQLVPENDSEPGTPRQLLFQHYDISNEETIGIKPFKSIPAKVYILRVTEILTLGLLHLILTWLPEFRLKWIEAP
CSNEDVEFVAISDPSGTSSIEKVSSICLKNDIQTSSFVLPSGKTRYFEYKKLRFYLEPLNLQWVLMPLETSAYSLVTSTP
AYIQNGLDTFTIAKLRQVYGSNSLVSTKKSIVTILLNEVLHPFYLFQAVSVLIWLCDSFVFYSCCIVFISSYSIFLSVKE
SKESENRIHSIIGAPQPVTVIRNQVKQTVLADDLVIGDLLYFSNLDLKTCPVDGILFSSSCLLDESMVTGESVPARKFPL
EDNSLDSWMIASCNIFSPHLIHAGTKFLKIDSTPSTPCLISVVRTGFRSNKGQLIRNLLYPNLRPSQLYLDSMSFLKTMA
ILSFVSIVFIAIYLNLYNASFGHVVLRSLDVLTILVPPALPATLSVGIANSIARLSRALIYTTSPESIHNAGCLSTFVFD
KTGTLTENSVQLSCVYVKSGSNGLLKQVDADSLSLDSTKLNAHAYRVATCSQSLELVGNELVGDPLEVTLFTQFNGTFCA
TIRASNTPHPPLFSVSNSFDGPSQIFSIYKALEFDPVLRRMSVICSTSTERSLMLFTKGAPESILAISSQQSIPSNVQEV
IHTLSSKGFRIIAFASKNLITPLQELIHLSRSTLESNVTFQGLFVLESPLRESSKDVISSLLRSKMEVSICSGDSLFTSV
FVAKHCGALDSCNFIYTAELADSGDDCPQIHFEKIDLQTQNFQPIPDGFSLKDVILEKDSSLCMDGKLLQRLLTMLSFNE
IKILLSKLRVLARMSPFDKATYVELCQKYGCKVGFCGDGANDCIALKQADVGVSLSDSEACAAASFVSKKKSIKDVFNVL
LEGRCSLILSHRCFQYMVLCAIVQFSGVFFLYLKNYNFNDNQFLFMDLLIIFPLSAAMSYFDPAQNLTSNRPNSTLFGKG
RVKDLGIQSVLIWLSHGLLTLILHELNWVELPEWQLEKSNTKNVLVTSIFLLSSLQYLGICIGINQSSEFLSPIWKKKTY
VCLCTTIGLCNIYLCFANENHIISRCLQITRLPTLYRFIILFMGVISCCLTSILNM