TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|O54370 PUTATIVE ABC TRANSPORTER SHIC - Treponema hyodysenteriae (Serpulina hyodysenteriae).
MSVSISIENVVKRYEKLTIIPDLSLEIKNGEFFTLLGPSGCGKTTLLRMIAGFNTIEGGEIKFDKDVINNIPAHKRNIGM
VFQNYAIFPHMTVRENVEYGLKLRKENKESMKKKVDEMLHVVKIEEYQDRLPERLSGGQQQRVALARAIVITPSVLLMDE
PLSNLDAKLRIEMRSAIKDIQRHVGITTVYVTHDQEEALAVSDRIAVMKNGVIQQVGSPVSIYTRPYNVFVATFIGHSNL
FYATIKIEGNDTYLLFRCGYKLKMDNLLDVKDGDEVVVGIRPEEFFVNSENDEGIKAKILSKTFLGKYTNYFLHFNDNEV
VPDQPSIEYSQDSSYTDRMYEKDEVITLKPNANKINVFTPDMEKSLIKGVKKYE