TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>sp|P05316|FUR4_YEAST URACIL PERMEASE - Saccharomyces cerevisiae (Baker's yeast).
MPDNLSLHLSGSSKRLNSRQLMESSNETFAPNNVDLEKEYKSSQSNITTEVYEASSFEEKVSSEKPQYSSFWKKIYYEYV
VVDKSILGVSILDSFMYNQDLKPVEKERRVWSWYNYCYFWLAECFNINTWQIAATGLQLGLNWWQCWITIWIGYGFVGAF
VVLASRVGSAYHLSFPISSRASFGIFFSLWPVINRVVMAIVWYSVQAYIAATPVSLMLKSIFGKDLQDKIPDHFGSPNAT
TYEFMCFFIFWAASLPFLLVPPHKIRHLFTVKAVLVPFASFGFLIWAIRRAHGRIALGSLTDVQPHGSAFSWAFLRSLMG
CMANFSTMVINAPDFSRFSKNPNSALWSQLVCIPFLFSITCLIGILVTAAGYEIYGINYWSPLDVLEKFLQTTYNKGTRA
GVFLISFVFAVAQLGTNISANSLSCGTDMSAIFPKFINIKRGSLFCAAMALCICPWNLMATSSKFTMALSAYAIFLSSIA
GVVCSDYFVVRRGYIKLTHIYSHQKGSFYMYGNRFGINWRALAAYLCGVAPCLPGFIAEVGAPAIKVSDGAMKLYYLSYW
VGYGLSFSSYTALCYFFPVPGCPVNNIIKDKGWFQRWANVDDFEEEWKDTIERDDLVDDNISVYEHEHEKTFI