TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>sp|P08995|NO26_SOYBN NODULIN-26 (N-26) - Glycine max (Soybean).
MADYSAGTESQEVVVNVTKNTSETIQRSDSLVSVPFLQKLVAEAVGTYFLIFAGCASLVVNENYYNMITFPGIAIVWGLV
LTVLVYTVGHISGGHFNPAVTIAFASTRRFPLIQVPAYVVAQLLGSILASGTLRLLFMGNHDQFSGTVPNGTNLQAFVFE
FIMTFFLMFVICGVATDNRAVGEFAGIAIGSTLLLNVIIGGPVTGASMNPARSLGPAFVHGEYEGIWIYLLAPVVGAIAG
AWVYNIVRYTDKPLSETTKSASFLKGRAASK