TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>sp|P0A6W3|MRAY_ECOLI Phospho-N-acetylmuramoyl-pentapeptide-transferase OS=Escherichia coli (strain K12) GN=mraY PE=1 SV=1
MLVWLAEHLVKYYSGFNVFSYLTFRAIVSLLTALFISLWMGPRMIAHLQKLSFGQVVRNDGPESHFSKRGTPTMGGIMIL
TAIVISVLLWAYPSNPYVWCVLVVLVGYGVIGFVDDYRKVVRKDTKGLIARWKYFWMSVIALGVAFALYLAGKDTPATQL
VVPFFKDVMPQLGLFYILLAYFVIVGTGNAVNLTDGLDGLAIMPTVFVAGGFALVAWATGNMNFASYLHIPYLRHAGELV
IVCTAIVGAGLGFLWFNTYPAQVFMGDVGSLALGGALGIIAVLLRQEFLLVIMGGVFVVETLSVILQVGSFKLRGQRIFR
MAPIHHHYELKGWPEPRVIVRFWIISLMLVLIGLATLKVR