TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>gnl|TC-DB|P21825 3.A.5.8.1 Translocation protein SEC62
MSAVGPGSNAGASVNGGSATAIATLLRNHKELKQRQGLFQAKQTDFFRYKRFVRALHSEEYANKSARQPEIYPTIPSNKI
EDQLKSREIFIQLIKAQMVIPVKKLHSQECKEHGLKPSKDFPHLIVSNKAQLEADEYFVWNYNPRTYMDYLIVIGVVSII
LALVCYPLWPRSMRRGSYYVSLGAFGILAGFFAVAILRLILYVLSLIVYKDVGGFWIFPNLFEDCGVLESFKPLYGFGEK
DTYSYKKKLKRMKKKQAKRESNKKKAINEKAEQN