TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>P25621|FEN2_YEAST Pantothenate transporter FEN2 - Saccharomyces cerevisiae (Baker's yeast).
MMKESKSITQHEVERESVSSKRAIKKRLLLFKIDLFVLSFVCLQYWINYVDRVGFTNAYISGMKEDLKMVGNDLTVSNTV
FMIGYIVGMVPNNLMLLCVPPRIWLSFCTFAWGLLTLGMYKVTSFKHICAIRFFQALFESCTFSGTHFVLGSWYKEDELP
IRSAIFTGSGLVGSMFSGFMQTSIFTHLNGRNGLAGWRWLFIIDFCITLPIAIYGFIFFPGLPDQTSAVSKFSMTRYIFN
EQELHYARRRLPARDESTRLDWSTIPRVLKRWHWWMFSLVWVLGGENLGFASNSTFALWLQNQKYTLAQRNNYPSGIFAV
GIVSTLCSAVYMSKIPRARHWHVSVFISLVMVIVAVLIRADPLNPKVVFSAQYLGGVAYAGQAVFFSWANIICHADLQER
AIVLASMNMFSGAVNAWWSILFFASDMVPKFERGCYALLATAISSGIVSVVIRSLQIKENLSKKQVPYIDANDMPGEDDD
DDNQDNENDGDDESMEVELHNEEMAEISNPFR