TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>sp|P31641|NTTA_HUMAN SODIUM- AND CHLORIDE-DEPENDENT TAURINE TRANSPORTER - Homo sapiens (Human).
MATKEKLQCLKDFHKDILKPSPGKSPGTRPEDEAEGKPPQREKWSSKIDFVLSVAGGFVGLGNVWRFPYLCYKNGGGAFL
IPYFIFLFGSGLPVFFLEIIIGQYTSEGGITCWEKICPLFSGIGYASVVIVSLLNVYYIVILAWATYYLFQSFQKELPWA
HCNHSWNTPHCMEDTMRKNKSVWITISSTNFTSPVIEFWERNVLSLSPGIDHPGSLKWDLALCLLLVWLVCFFCIWKGVR
STGKVVYFTATFPFAMLLVLLVRGLTLPGAGAGIKFYLYPDITRLEDPQVWIDAGTQIFFSYAICLGAMTSLGSYNKYKY
NSYRDCMLLGCLNSGTSFVSGFAIFSILGFMAQEQGVDIADVAESGPGLAFIAYPKAVTMMPLPTFWSILFFIMLLLLGL
DSQFVEVEGQITSLVDLYPSFLRKGYRREIFIAFVCSISYLLGLTMVTEGGMYVFQLFDYYAASGVCLLWVAFFECFVIA
WIYGGDNLYDGIEDMIGYRPGPWMKYSWAVITPVLCVGCFIFSLVKYVPLTYNKTYVYPNWAIGLGWSLALSSMLCVPLV
IVIRLCQTEGPFLVRVKYLLTPREPNRWAVEREGATPYNSRTVMNGALVKPTHIIVETMM