TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>sp|P32467|HXT4_YEAST Low-affinity glucose transporter HXT4 (Low-affinity glucose transporter LGT1) - Saccharomyces cerevisiae (Baker's yeast).
MSEEAAYQEDTAVQNTPADALSPVESDSNSALSTPSNKAERDDMKDFDENHEESNNYVEIPKKPASAYVTVSICCLMVAF
GGFVFGWDTGTISGFVAQTDFIRRFGMKHHDGTYYLSKVRTGLIVSIFNIGCAIGGIILAKLGDMYGRKMGLIVVVVIYI
IGIIIQIASINKWYQYFIGRIISGLGVGGIAVLSPMLISEVSPKHIRGTLVSCYQLMITLGIFLGYCTNYGTKTYTNSVQ
WRVPLGLGFAWALFMIGGMTFVPESPRYLVEVGKIEEAKRSIALSNKVSADDPAVMAEVEVVQATVEAEKLAGNASWGEI
FSTKTKVFQRLIMGAMIQSLQQLTGDNYFFYYGTTVFTAVGLEDSFETSIVLGIVNFASTFVGIFLVERYGRRRCLLWGA
ASMTACMVVFASVGVTRLWPNGKKNGSSKGAGNCMIVFTCFYLFCFATTWAPIPFVVNSETFPLRVKSKCMAIAQACNWI
WGFLIGFFTPFISGAIDFYYGYVFMGCLVFSYFYVFFFVPETKGLTLEEVNTLWEEGVLPWKSPSWVPPNKRGTDYNADD
LMHDDQPFYKKMFGKK