TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>sp|P38196|FUI1_YEAST URIDINE PERMEASE - Saccharomyces cerevisiae (Baker's yeast).
MPVSDSGFDNSSKTMKDDTIPTEDYEEITKESEMGDATKITSKIDANVIEKKDTDSENNITIAQDDEKVSWLQRVVEFFE
VKNDSTDLADHKPENPIRTFKDLQESLRSTYLYNTDLRPVEAKRRTWTWKQYIFFWISGSFNVNTWQISATGLQLGLNWW
QTWICIWVGYTFVAFFLILGSKVGNNYHISFPISSRVSFGIYFSIWIVINRVVMACVWNSTLAYIGSQCVQLMLKAIFGT
NLNTRIKDTIKNPNLTNFEFMCFMVFWVACLPFLWFPPDKLRHIFALKSAITPFAAFGFLIWTLCKAKGHLALGSLNDNG
GAISKTVLAWSVIRAIMSALDNFSTLILNAPDFTRFGKTYKSSVYSQLIALPVCYAIISLIGILSVSAAYTLYGVNYWSP
LDILNRYLDNYTSGNRAGVFLISFIFAFDQLGANLSGNSIPAGTDLTALLPKFINIRRGSYICALISLAICPWDLLSSSS
KFTTALAAYAVFLSAIAGVISADYFIVRKGYVNIFHCYTDKPGSYYMYNKYGTNWRAVVAYIFGIAPNFAGFLGSVGVSV
PIGAMKVYYLNYFVGYLLAALSYCILVYFYPIKGIPGDAKITDRKWLEEWVEVEEFGTEREAFEEYGGVSTGYEKIRYI