TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>P39932|STL1_YEAST Sugar transporter STL1 - Saccharomyces cerevisiae (Baker's yeast).
MKDLKLSNFKGKFISRTSHWGLTGKKLRYFITIASMTGFSLFGYDQGLMASLITGKQFNYEFPATKENGDHDRHATVVQG
ATTSCYELGCFAGSLFVMFCGERIGRKPLILMGSVITIIGAVISTCAFRGYWALGQFIIGRVVTGVGTGLNTSTIPVWQS
EMSKAENRGLLVNLEGSTIAFGTMIAYWIDFGLSYTNSSVQWRFPVSMQIVFALFLLAFMIKLPESPRWLISQSRTEEAR
YLVGTLDDADPNDEEVITEVAMLHDAVNRTKHEKHSLSSLFSRGRSQNLQRALIAASTQFFQQFTGCNAAIYYSTVLFNK
TIKLDYRLSMIIGGVFATIYALSTIGSFFLIEKLGRRKLFLLGATGQAVSFTITFACLVKENKENARGAAVGLFLFITFF
GLSLLSLPWIYPPEIASMKVRASTNAFSTCTNWLCNFAVVMFTPIFIGQSGWGCYLFFAVMNYLYIPVIFFFYPETAGRS
LEEIDIIFAKAYEDGTQPWRVANHLPKLSLQEVEDHANALGSYDDEMEKEDFGEDRVEDTYNQINGDNSSSSSNIKNEDT
VNDKANFEG