TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|Q38IE0|Q38IE0_9TRYP PEX10 (Fragment) OS=Trypanosoma brucei PE=4 SV=1
MQPATAPYLLRSLYKDDHIISTHLNRQITNIVTALFGAHTTNCYDAQLCYLAKGIYVAFALLRGQTLGQEFCDLLPVTGS
NPPRLVGMRRKLLLATFLALEPAVVFQFAVRLFPRLPPHDVVSNVSKCTLMMLMLLETYGTLAHRFLRVRYLSLVPSGAL
QNGEGAPRTYLKLGFVLMLELLIRLWRAVAEWRGNRGAGEQNEEGGAAGRGEDDSDTADEHASVSGKCMLCLGNRKQPTA
TLCGHIFCWRCLSEWIKSNTQGAICPFCRRQITVNSLVPLYFYVAKEPPVADGDSGAS