TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>Q3ZMH1|Q3ZMH1_DANRE Electrogenic sodium monocarboxylate cotransporter - Danio rerio (Zebrafish) (Brachydanio rerio).
MPGSGGPVATFSVWDYVVFAGLILVAAGIGLFQSFRGRKEASSDEFLLGGRQMTAVPVALSLTASFMSGITVIGTPAEAY
LYGTPFWLFFISYAIMSTISAEIFVPLFYRLNITSTYEYLEMRYNKLIRVIGTSMYIIQTALYTGMVIFAPALALNQITG
LDLWGVLVATGAVCIIYCTLGGLKAVIWTDVFQMIIMLGGFVAVIARGAVLQGGLGRVWNDSFYGGRLETFSFDPDPLRR
HSFWTIVVGGSLMWASMYSINQSQVQRYISCRTMTHAKLSLYVNMVGLWVTVSLAMMSGLTMYSIYKDCDPFTNKDVGAT
DQLLPYLVMDILADFPGLPGLFVAAAYSGTLSTVSSSINALVAVTVEDFMKPAWPSLTERQLSWINMGMSVFYGAVCIGM
AGVASMMGNILQAALSIFGMISGPLLGLYMLGMFFRCANSTGGLAGLASGLAITLWVGIGAQLYPPLPEKTLRLPLSVEG
CVALNTSETTTMTPFSTVLQTTTPQPRPALADNWYSLSYLYFSPVGIVVTMIIALIVSAISGGCKQKKVRPELFISKSDL
ICFRCKKSDSEVSDLIETKPKDNQGLDSPVFYDNEIVLKEKDQQEKITKL