TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|Q3ZZY5|Q3ZZY5_GIBMO Putative MFS transporter OS=Gibberella moniliformis GN=mfs PE=4 SV=1
MGFWNRSNKTSDVDLQDITTTTDHEKNPHPEDGHPAVSDDALPAEDVTEGVKDMEAITLVWSKASLICLFIFIWLVYLLN
AFQSATVGNLLPYVTSDWSAHSLLNTIGVVASSMTAAVFIPLAKLLDLWGRAEGYLLMVGFCELGLILMATSKDLSTYCA
ANVFYSVGFTGLIYSVDVMTADATNLKNRALAYAFTSSPYMISAFAGSYASDRMLADIGWPWGFGTFAFITPVVCAPLYL
LLKINLRKAKKNILPKKASGRTLKESIWHYVLEFDVLGVFLFAAGLIIFLLPFTIASMAPHGWSTGYIIAMIIVGFILLV
GFALNEVYFAPVPFLKFHFLTDRTLVGACLLDLTYQISYYCWNNYFTSFLQVVNYLTVAEAGYVNNTFNVVSGFLLFLVG
WGIRKTGYFKWLLWAGVPLYILAQGLMIYFRNPTGYVGYLVMCQIFISVGGSVFTICMQLAVLAAVDHQHVAAALAMLSV
TGTAGDSIGDTISGAIWTNTFEKALKMYLPASALENLDAIYGDLPTQLSYAKGTPERIAIQKAYGYAQTRMLAAGTAIMA
LSFIWVALIRNLKVSEMRQTKGNVF