TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|Q4V0W6|Q4V0W6_BACCZ Adhesion lipoprotein OS=Bacillus cereus (strain ZK / E33L) OX=288681 GN=mntA PE=3 SV=1
MKFKNILFSILCIFVFALTACSSNTNGKAEGSEKLKIVTTYSIIYDMVKQIGGDKVEIHSLVPIGANPHEYDPLPKDVMK
MTDADMVFYNGLNLEEGGAWFKKLLKTANKSEKDAPVYKVSEGVEPIYLETKGLEKEPDPHAWLNIKNGIVYAENVKKAL
IKEDPKNKELYTKNTDKYIAELQKLHDETVNRIHQIPEEKRFLISSEGAFKYFGKAYGIKTGYIWEINSENQGTPDQIRD
VVSLIQTNKVPALFVETSVDRRSMETVSKETNVPIAGTIFTDSLGKSGEDGDTYLKMMKWNTDTIINGLQK