TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|Q5M4L1|Q5M4L1_STRT2 Putative uncharacterized protein OS=Streptococcus thermophilus (strain ATCC BAA-250 / LMG 18311) GN=stu0922 PE=4 SV=1
MSIYFNRFSSLISEYGYTILINILLSRISVQLVMYFWVVKCLAAIVTNRINISNSKLSRKYLLILLEITKAILLFLLGFG
LNHIIVLLVVFIIEVVNVLFSSLLYSCVPIIIDKDSLIKFNARYTSIGSVSYFLAPLFVGLFINKSHFLLFAVYALLLIV
GATSLLFLPNISTLNLKEERKKQNLNITLFNILRSKKIALVLLSGVIVGSIGVVYDTYEVVYLTKYLGISDSMYSFSLSF
LAVSFLVMSFLLSFVKQISSHMKAFALGLSFYVLYLLLFSTSSNIYTVLMSYVFLAIGQTMMGIIETNYFQLSLNMKELQ
KLYIYSETLHSVFSGIAVLVIGSFAFLSSHLVLVFRSLAVFALFILLCYCVFVNLKKLSIDK