TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|Q8NJ22|Q8NJ22_KLULA Hexose transporter (Similarity) - Kluyveromyces lactis (Yeast).
MSSNLSEKAVDQQKEFGLLKSTSSVDSVHEVEAGVKVGEDDDNYFFSEDQILTQIKVYEDEIANTPVTKTLRQRMRRMEF
CEVNFSNKTYMVIMLGFFASFAGILSGVDQSTISGASYGMKASLKLTSDEDSLISSLMPLGAVGGSILLTPLSEYFGRKV
ALVISCIFYTIGGILCAAAQDVHTMYAGRFLIGVGVGIEGGGVGVYIAESVPSTVRGSLVSLYQFNIALGELVGYVIGVI
FFDVKGGWRYMLGSSLVFSTILFVGLFFLPESPRWLIHKGYDVEAYKVWRRLRDTSDLGNKREFLEMKHAAEQDRQLKEQ
ESRFKSMFDLILIPRNRRALLYSIMMVSLGQLTGINAIMYYMSTLMGQIGFSPKQAVAMSMVGGAALLIGTIPAILYMDK
FGRRPWSMTIIGFSVGLVLVGVGYQIDLNTNLAAAEGVYLTGQILYNIFFGTYATLTWVVPSESFSLATRSIGMTICSAF
LYLWAFTVTYNFNKMKDAFTYTGLTLGFYGGIAIVIGIPYQLLFMPETKDKTLEEIDDIFEMPTRQLVKQNLKNLKDYVS
GNRKSI