TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|Q8PRW9|Q8PRW9_METMA Transport protein OS=Methanosarcina mazei (strain ATCC BAA-159 / DSM 3647 / Goe1 / Go1 / JCM 11833 / OCM 88) GN=MM_3319 PE=4 SV=1
MKKHESLNSRQLNSRFLQTMTINAANGYVSKINGFSRNASLFLAYIFMLSLSLGIYEVIFNLYILRLGFKEDFLGLMLSL
VSISTGLFAIPAATFCDRAGRKNTLLLSCLMLLFSFAVLYTTRSMFLLAFFSILYGASSSLKIVTASTFMVENSTSYERM
HLFSMYYLLYTIGVMLGNLAGGTLPQVFINSLDLDPSGPKAYQLSLYASLAAVLFSLFPLVFIKNKKTGLAEKPALFSTL
FSVLRSGTIRKLIVVNGLIGMGWGLILPYFNVYFDVVLGAGSEQIGVIFSISQLVMMFTLLCVPLLTEGFGKVKVISLVQ
LASIPFLLLFTSTSILAVAAFGYIMRTSIMNMANPIMSSFNMEIVSEDNRATVNSLVWMSCYTFVGLSTYAGGLMMARGY
YTLPFFLTCGIYGVAAVLYYVFFDKMEKQQKVSGAAL