TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|Q93TH9 Outer membrane protein Omp121 - Bacteroides fragilis.
MNNSKIINVRLMKKVLVLVLSFLSVTAFAQNITVKGIVKDGTGEPIIGGSVLVKGSSIGTVTDVDGNYTLSNVPADGVLE
FSYIGMKKQDVKVSGKTVINVVLQEDTQILDEVVVTALGLKREQKALGYAVTEVKGDDLKAANTISPVAALQGKVAGVEI
RQSDGGMFGATKIQIRGASTLKGNNQPIYVIDGVILDNSTSGNTTMDWDAGNNNANDYGNELKNLNPDDFETVSVLKGAA
ATALYGSRGLNGAVVITTKSGKGFKGFGVSVSQTFGIDHAYRTPDIQTEYGVGLMPGWKDTDNNGSVWDPFQFKLDDKGD
RTLIGAGSYGWGPKYDGQPIRNYDGTWTNYSPHKNNMLDLYQLGLNSNTNVAIRGGNDKTSYYTSLSYKKARSTSEKNTF
ERYSFLLKGSHKISDRVEVSAAMSFTNSNPKNSPRTVGERFVNPNGTIMTPMLDVNYFRDKYLGEHGGLASTSYGDKYGS
VPGRDLFFMIDKYDYSQKETVVRPQMEVNVQILDWLRFKADANMNYYYTKFEEKQLGSGYANEGGKYTMGQTTKEQATFG
GTFTVNKQIQDFSVGGFARYEYYTSRSEAYKVYTDGGMVVPGQWFVDNSKNPKKSEASISNTKRMMSAVFALNLGWKNQV
YLDVTGRNDWSSSLVYQNGMGTYSYFYPSVSGSWLLNETFDLPHWITFAKVRGSWAQVGNDTDPYYVNSVYGFETKEMYD
GNIYVNTLDKTMKSLKLKPERKNAWEVGLDLRLFDSRLNFDFTYYKENTRDQIMSIEVPAISGVNTQLINAGNIQNKGIE
IAVNATPYKNKDWQWDVAMTYTKNKNTIISLHENVADYIALSGYANDYDYHIGSVAKVGGDYGLLMSDILPAKNEKGETL
LEWDDSWRGAYEARSGKVQEVGKMTPDFLGSLSTTLSWKNLSLHIATDMRFGGLVASYSNLYGTQAGWIKSSLKWRDPEH
GGLSWTSQYGDSKGISYGDGVIPDGVFKNGTFATLVDGTKMDVSGMSYKQLVAEGKLEPTHAGTYHVNRAAWGQNTIFDT
WVHELNYIALREITLSYRFPKSVASKFGAQGLGLSFSARNLGYLYNSLPNHLNPESVRGNTASEFRIRGYEPYTANYMMT
INVDF