TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>Q9UT18|YFYA_SCHPO Uncharacterized amino-acid permease C9.10 - Schizosaccharomyces pombe (Fission yeast).
MPSSQISHQDPELGQTSSGSSSIKEKAEPQLYAGPIDPARRPDVFQEGFEDVSVTDDDNDNELLRKMGYQPVLHRSFEFF
ESFAASFASLDVVSGVRLTFSWGISFGGPAAYWSAMLVTGFCSIVTAACLAEICSALPAAGSIYLWAAESAGPRFGRFVS
FLVAWWSTTAWTTFVASITQSTANFIFAEVSTFNNPWPTNDSDVKFRAVQWIVAEVLLVFTILLNQVPPRYYKWIFKASM
LLMFIDYVMNIIWVPVATSKKPDGFRSAKWVFTETIYDQAGYIKEVDDANGNPIASLSKIVPKGWQWCLSYFATAGVIVG
YDASGHIAEETKDASIKAARGIFYSTVTSFIVAFSLAILYLFCCPDLDTFTAILYNDNSPQPFVNFYSYLLGRGGHVVMN
VVIILEIFLNGVVSVLACSRLVFAVSRDGVLPFSNWISQVSKTGQPKNAITVIYIVSALLLCTILPSAVAFTSLVSAAGA
PSFAAYAVLAFCRLFITRDKFPKGRWSLGWLSKPCLVITLVYNLFALVVNVSPYTYPVTGPSFNYAVVIMGGVSIFAIIC
TIVIPKSRWVANRYRYESDSEHSASVKELKV