TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>WP_110940721.1 metal-dependent hydrolase [Geosporobacter subterraneus]
MDPVTHGVIGLAISAFSGDPVTLTNPVSLGCAIGAMSPDIDIVTRIWGDYVYLKHHRGTSHSIPALLGLAAVITAGLSPF
FQGFNFFQVFIWTFIGCMSHTFFDILNSYGAKLFMPFTRKKHMVGILMLYDPMITLLCFLLIFANQKSSFFYGGIIISFG
VYLGFRLYMKHYAKLIVTQYYQHGYKLVDVNVLPSLMAFHKWDYIVNSNSHHIVGQVNLVTKGLKERKKFKKPENEIVEL
FEETNIGRYFRDFTPLYYVMHFEEMGKIILKSIDLRYYLRNNFMHHATAIYDKERNIIESFFHPYSIKKNIPVTEAD