TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 57 - 77
TMS 2: 95 - 114
TMS 3: 122 - 142
TMS 4: 152 - 170
TMS 5: 188 - 207
TMS 6: 215 - 233
TMS 7: 300 - 320
TMS 8: 338 - 358
TMS 9: 370 - 388
TMS 10: 396 - 421
TMS 11: 431 - 451
TMS 12: 465 - 484

MEAITEFQQAAEPKNDLYDSTELQKEAGVTDLDDEYLTEEERLHPWRQTRTFYWSVIVASVAVLFYGIDITAISGAQVGY
IPHFGLENRTYHQGVMVSCIYFGCFVGVFIALFTNTYFGRRFTISLASFISTGACIWEAVSPSWQVFIPGRIILGFSYGM
IGETAPVYLAEMSPASIRGAIVSLYQQVVTIGIFLAYLCNLIFVWVNYQNVGWRIMIGFPMVPSVIEMFLIWTVPESPRW
LIKRRRYEDAKRNLFKLRRTAETAERDFVRIKKGVEEDEILQKGKNLLVEVIPVPYIRRALLIGIMEMLFQQMSGMNVFM
NYIDEVFEENINMGARTSVAVSLFPGFVNMVATVIVYFTIDRYGRRTLQLVTFPVMFLMLLMVLFSFYGDKKVNLAFFII
GVVFFIVAYSPGAGPVPWTFCAEVFPTYVRAAGTTITTFFVNAFNFALSFSWPSMKAAWGPQGGFGFYAGFNFLGIVMQF
LFLPETKGFTLEQMRVVFEEGLFTIAAYHCRAGWRSLRKLLGLSVPDTPLVSPYDKAFAIDRAKREEEMMHAGEVSK