TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 5 - 23
TMS 2: 73 - 91
TMS 3: 1060 - 1081

MESPLIYVMLVLLNVFVFSSGVIHNKGKERTYFSCSGEGILTGLHTIKLFLTMDNLKVRCFFRNENQSPSKEILGLFTSG
GLAPNMIITNSTFYGGYYFKLTPFSNRLEWLIDIPRQNITVNTDIAAVEQWMIKITMHEGLNIYDTEGTLLDLVREPILQ
WNLGRVLTEMEVRDLYPEVNDIKVTKSPCANDVALIGFMMKPSSNGVFIGKTISGFWTYKECIWHDLTEIIYAELKDEHQ
GLTVIDLVLTNHFLVILTSLGLYVSSDLRYPTTSQIKLSRAEFCGFERVDYIRGNLWYNEKCFANRESFEVDYVTITFNR
NRTLSESSSCFFSKEPFLHWLPCVFSTIKNEKSIPRVITFLIDQETDSGIYLFNVQDTKETYVTVAMLKDGKPSPRPKFP
SFHFPSTFTLPLGMIFHPRSHFLYVYGSQIWVSMDGGNTFEMLCNLFSHHVTKTSNSFYTSDIVFIVEDGRILTTKAGLT
TYSELGILKDAIFTLYYDQLGYIHKLTPENFDAGSKLLGHGNSGSIFGKRPDLGFEAILVPQYISTNEMYFFAHVPLTMP
TNIQWKKRFKTIHLGKTIEFSKTGLANIKNVYMHKTEPVGFQTSIHTEIIVPFGIENSKDSPCLLSDLEITYSGKLYYTI
KLLSKNPLHELKSTDVEKSVLIPGYSSFLIMNITDKWTASALATMPQAIKSNLKFLTGSWFLYNFGTAGGRKWSISTRQC
NYWIQQDSLDFMSLNLVKYIDVGNTIDFQFKIIPKAMSTFPIPPVSMVVGNPGLVEVKTQGVFDLNENYYLDIHVSGRFF
QKGSTSIALVLWEGSSKCYAITLLPTIKSSCSYLRTMHHTPGRHIPPEDWISGVHKDSQGFNMIKTLPINYRPPSHMGIS
IPLTDNFYHADPSKPIPRNQFHKSKETGKYKQCANVTSRAMCNCSEHQKFSHAVAFSDCKEKVHRFKFPVTQYPVVLEIF
NERDKISAEPPYLVTMTEVNMRKNWQLKHNEPENVKKMKHYLEPLLKTPVYNPLGLNLTIQGSELFHFKVSVVPGVSFCE
LSEEFQIYVDEVPLPFPGHALIAVATSVVLGVLIFIAFVFQLRNIHPLKALKKSIRGNPGLTSSTTVSS