TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 9 - 29
TMS 2: 80 - 98
TMS 3: 106 - 124
TMS 4: 136 - 153
TMS 5: 161 - 179
TMS 6: 199 - 219
TMS 7: 227 - 245
TMS 8: 293 - 311
TMS 9: 319 - 338
TMS 10: 350 - 368
TMS 11: 380 - 398
TMS 12: 410 - 428
TMS 13: 436 - 454
TMS 14: 837 - 855

MKKIFTKTSIYYLLSFLIPLTIISIVLAFQGIWWGSDTTILASDGFHQYVIFNQTLRNTLHGDGSLFYTFSSGLGLNFYA
LSSYYLGSFLSPIVFFFDLQSMPDAIYLVTIVKFGLTGLSTYFSLKGIHKNLKEEWALLLATSFSLMSFSTSQLEINNWL
DVFILLPLVLLGLHRLLKKQGPILYYITLTCLFIQNYYFGYMVAIFLTLWTLVQLSWIDSQRIKRFINFTIVSILSALSS
MFMLLPTYLDLKTHGETFTKIVNLKTEDSWYLDFFAKNLVGSFDTTKFGSIPMISVGLVPLILALLFFTLKEIKPTVKLS
YALFFTFIISSFYLQPLNLFWQGMHAPNMFLYRYAWALSITVIYLAAETLVRLRQVSIKNFTLIVSFLLICFTSTFIFRD
HYEFLTDVNFLLTLEFLIAYFILFVAMIRYKSSLKWINIVLLFFTFLELGLHSHYQVQGISDEWHFPSRSNYEEKLTDID
SIVKSTKTTTDSFYRIERLLPQTGNDSMKFNYNGISQFSSIRNRASSSVLDKLGFRSDGTNLNLRYQNNTIIADSLFGVK
YNLATTDPNKFGFTLNQSQSTINLYENSFNLGLALLTEGIYKDVNFTNLTLDNQTNFLNQLTGLSQKYYHTLSDVVSQNT
VELSNRMTVNKVDNEDAAKATFLVNIPANSQVYLNLPNLTFSNENQKKVVITVNNQSSEFTLDNAFSFFNVGSFTTDVQV
QVNVYFPENNQVSFDKPQFYRLDLLAFQQAISILQEKQVVTKTDGNKVTVDFVTDKESSLLLTLPYDKGWNATIDGKPIK
IQKAQDGFMKVDVSPGQTKLVLTFVPNGFYLGLLISFGAVFVFFSYQFIGYYYSKNREY