TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 6 - 26

MKQYLLGFLILLTITIGMTPNSVFANTTIDTDGDGVPNAVDQCPHLLEDYDPEYGNNIDGCPADFVPWYDADYDGIQDHV
DNCPTVKETYNRFQDTDGCPDLSPDGPKNVADTDGDGFPDYLDLCPNRPETFNGIDDTDGCPDDDRSIMDRDQDGISDGK
DTCPLEPETYNKYQDTDGCPDSVDGALSGYTFPDTDGDGIEDRWDACIHEPENYNNNLDWDGCPDIPGVTNPTAPDADFD
GIPDDVDACPLDRENYNKFEDTDGCPDVVKHVIFGDSDGDGILDQNDSCPFSPETYNKYLDTDGCPDWVADNKLSADTDG
DGIIDNLDLCPTRPETYNKFQDTDGCPDDSLYRFDADMDGILDINDACPLEPETYNKYQDTDGCPDSVDGALSGYTFPDT
DGDGIEDRWDACIHEPENYNGFLDDDGCPEIVGTSGTDMIDSDYDGIADHLDECPTIAERYNKFQDEDGCPDSVVHQTVG
DYDGDGIFDDVDQCPTAKETYNKFQDTDGCPDWVADNKLSADTDGDGIFDYLDLCPTRPETYNGFQDTDGCPDDSISKLD
SDMDGILDINDACPLEPETYNKYQDTDGCPDSVDGALSGYTFPDTDGDGIEDRWDACIYEPENYNDYLDWDGCPDVLGAE
STAPVYADSDGDGYPDSIDSCPSKPETWNKYLDKDGCPDIAPEQQRFVHDDDLDDIINDEDLCPLDPEDYDGDRDTDGCP
DP