TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 19 - 41
TMS 2: 71 - 95
TMS 3: 99 - 123
TMS 4: 153 - 178
TMS 5: 182 - 206
TMS 6: 218 - 243
TMS 7: 257 - 277
TMS 8: 301 - 324
TMS 9: 350 - 370
TMS 10: 390 - 415
TMS 11: 419 - 437
TMS 12: 461 - 485

METLFQNGSQFNLILGSDILSPYFYLILIASVYLSFRLGFPQIRFLFLSLKILTGNMDFKGSKGQLVHSQAFFAGIGSSL
LAGSVIGTALAIAYGGIGVLFWIWVMSLLVMPIRFVSSTLAVKFRNQLPSGRYLSGPMYFIEKALRAKWLAVAFSLASLV
TVLVFGGIFPFVGLTYLTKEGLSLSGLSGPISLSVILLFIVVGGVRRVGRAASILAPIGIILFIFGYVSLFSNGMISFFG
FLSDVTKEAFSIKALQGGGAFGILRGLSVSLSTFFLSTETAVGKSSGIAGVVRTDYAAKQGLVSMLASFFEGFIMATLVG
YVLYSYGAVNLDTIITFPGRILEQKDSISVILFVVSFLCFGILSLAGWFYSGEQNAFYVFGEKFANFFRMLFIGSTLGFS
YLYVKYGIEVLSFVMHWGYVAAVITSVPLLVSLMLLGKSANFELKKYLSESGARYEIFKDIYLLFLTLLPKNLISKIFGY
FSTMKLPRFMMIPILKAFAKAYKINLSEAELEIKEYASLNQFFTRALRAEARIIDSAPNAVVSPTDSKITSFGNINQSTI
IQAKGIDYSVKELLGSEKFYPHFTNGKYITFYLSPQDYHRIHSPFAGQILGYYYEPGKLFPVNDLAVLNIRGLFPKNERL
ITFLQTEYGKIAVIKVGASNVGKIRVTYDNKIVTNNWIRFAKEHHYKDVSIMIEKGSEMGRFEMGSTVILVFENGTIDLT
NIQLGDKIQYGTTVGHFKSKKTSLPVKF