TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 273 - 298
TMS 2: 318 - 341
TMS 3: 345 - 362
TMS 4: 417 - 442
TMS 5: 462 - 487
TMS 6: 511 - 528
TMS 7: 634 - 659
TMS 8: 683 - 708
TMS 9: 728 - 753

MLAATTEVDYPYFPFRISIDFVLVHNAAESRSKGKYREFFEKAVQKEGLIIRHQQSGQTHFTLISTPFHRLTREAEMSQM
CFPLKDCQVKPGLPSCCIPLSQIFVTDDTVRFINAPFQRKHGSLFLNYHDEKSFFTSSQRGYLTYQILTKIDISKDLKGE
RLGESQDEPTDPSTSSITSDEQLRRKGLSWLLMSDVYEEAFVLHAPSKEEPYFKAMQNGSVKAYNEFISEIELDPRRSLS
LNWERWYKFQPLNKIRDYFGEQIAYYFAWQGTFLTLLWPAVIFGLVVFIYGFIDSISSAPLDWNHCKVVNFIGQTENVAC
GMRNGVTLFFSMVTQWFMSSFDTKMNAFFAVFMSIWGSVFVQIWKRNNSVLSYQWNSDDFHAIEPDRPEFRGSKVKEDPI
TGEDIWISPALARYIKMLASFVFVSFSMLVVVISLMLVTLLKIWMVYNFQCTKEYTFHCWLSAAFLPSILNTLSAMGLGA
IYSNLVSRLNSWENHRTESEHNNSLIVKIFAFQMVNTYTSLFYVAFIRPESHGLQPNGLFGLGTEFKDTCLDDTCSSLLA
LQLLTHTLIKPFPKFFKDVVLPYFVKLFRLRMYTSRTEARVEIEDDDQANVLVREWLKPSAGDFVLWEMNEKIILFGTTM
MFASLFPLAPLLALIIGFVDMRIDAHRLIWFNRKPIPIITNGIGIWLPILTFLQYCAVFTNAFIVAFTSGFCSTFLADGA
YCTVQNRLIIVIVFQNLVFGLKYLLSSVIPSIPASIKLALRKKRYVVAHIVEKGDVPHRTRIKKRTRIAKLAWIASNQKM
IKSNRKKEKSNKKQLLAEVEEI
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9