TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 12 - 31
TMS 2: 47 - 65
TMS 3: 75 - 94
TMS 4: 120 - 139
TMS 5: 145 - 163
TMS 6: 179 - 198
TMS 7: 204 - 222
TMS 8: 248 - 268
TMS 9: 298 - 318

MKVRSSHQRIEWIDVAKGLGIIAVVLGHFYPRNTTFYESLYWWHMPLFFMIGGFFVKPTTLPTLKAFLARRFWPLLKQYF
GYGVGLILLNFIIEQRTPAFTVDYLRRLIYGGTELNGYLSVFWFVTVYAFSSLLFSLLRGYLPKVWHEAILMAGLFWLGF
SYPNAETVLGFPIPGNLDLVLVALPYMFVGWWLFHYARHIVTQPWFMLVALGVFAGLFVAQSRGQIDFLLYMKSHHLTDP
LLASFVPVIICGGLFAGAKTLTGTVLGDWLDRIGRSTLPIMYGHKAVGYVLEKLGDPNLLVLVAAGVTIPLFLAYAGRYV
RERWQGGGLYAFN