TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 200 - 218
TMS 2: 238 - 257
TMS 3: 269 - 293
TMS 4: 323 - 347
TMS 5: 437 - 462
TMS 6: 519 - 537
TMS 7: 583 - 608
TMS 8: 638 - 663
TMS 9: 689 - 707
TMS 10: 727 - 751

MSVYSSEELLDAGIIYRNKKEQLDVTIGDGMELLIRGEKNKKKKPPTSSSYNSFGMHQSSTDENYYLKDKYEYDTRSTKS
YGSHEHDPYDSESHRGSKRSLHNAEEKKDPCKEDVETNQNVLGGNDAIAAEEINDDEYKEQGPVEMVEDVFEEEEYPEDC
FPPNCYKKFPFLAGDDETPFWLGWGQLRLKTFQLIENKYFETAVITMILLSSLALALEDVHLQHRPVLQDILYYMDRIFT
VIFFLEMLIKWLALGFRNYFTNAWCWLDFIIVMVSLINFVAALLGASGIQAFKTMRTLRALRPLRAMARMQGMRVVVNAL
VQAIPSIFNVLLVCLIFWLIFAIMGVQLFAGKYYKCVDIDGKTLNHEIIPDKNVCIAENYKWENSKMNFDHVGNAYLCLF
QVATFNGWMEIMRDAVDSRDTYGKQPIREINNYMYFYFVFFIIFGSFFTLNLFIGVIIDNFNEQKKKTGASLEMFMTEDQ
KKYYNAMKKMSSKKPLKAIPRPRWKPQSIVFQIVTDKKFDMLIMLFIGFNMLTMTLDHYQQTKLFTDVLERLNQIFIAIF
STECLLKIFALRYYYFKEPWNLFDFVVVILSLAGLVLSDLISKYFVSPTLLRVVRVAKVGRVLRLVKGAKGIRTLLFALA
MSLPALFNICLLLFLVMFIFAIFGMSFFMNVDSHGGLDDDYNFRTFGQSMILLFMLSTSSGWDAVLDGITNEEDCDKPNL
EMGITGSCGSSAVGTAFLLSYLVINFLIVINMYIAVILENYSQATEDVQEGLTDDDYDMYYEIWQHFDPNGTRYIRYDQL
SDFLDILEPPLKIHKPNKYKIVSMDIPICKGDLIYCVDILDALTKDFFARKGNPIIETVAEIGEMQTRPEEAGYEPISSS
LWRMREVYCATIIQSSWRKYTMAAKQQTADDDRSDGAASPDGRETAVLVESDGFVTKNGHKVVIHSRSSSKSSRLADV