TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MRYIFFLTFIASSYLVQAQEDSIQIYTDRPGFSDYPKTIPKGYFQVEAGFSFDSETVNPNDKNQVINWNNTLVKYGLTSG
LELRLSQSYQSVRLLESGTSPEFNWISNSGPIVVGSKVNLLEESGLIPQTAVLAEYGINTANPSTFENNSYYRIQMSSIY
QLNPQWYLMANLGYDKLFENLGRLRFTLNSGFSINEKLSVYAEIYGFRSESLTPLNYFDGGFTYLINPKFQLDLHAGFDL
VQQVNNVDNYQQSFLSIGLGYLFKVKK