TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MKKIMLLGLFILSLFAVQVNAQEEKTLKVNPTGRILMDGGLFHSDNKEFVDGVAIPDARVGVKASYGKFKAKVDIGYAYG
KISLKDIFVERQLSSHSLLRVGNFVHQFGLQSSTSSSMKVTMEEPTSNEAFFNSRLIGAMYMYDKGGFFGTASVHVESEA
LKKKSNELGKMGYGAMSRLVYRPLRNDGALFQVGISGGYETPRYNSDEALNHTSFDLGANFPTRIAKVRAVNALITDAKN
LFKFTPELVAAYGPVALESQYYFLQVNREKGFMNYKASGVYGILRGLVIGGDYKHSHTDCGIATPAPGSLECVLGYNYTD
MSDAKAEIYGGRLNDVSFTMNYYLNKYMIWRFRYSYTRTTNRQGIDNQSLNAFQTRFQIIF