TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 698 - 718
TMS 2: 724 - 744
TMS 3: 756 - 776

MLVLMLAAAVATMVRAHTLCRVHTVRTGKVFKSNIQLQGDPLFYAFPNTFVLKNVCKADISVYLGQKVFLTIDNFESSLL
PLTVPKSLAVGVPSITSAHFVSGSLVLFVISGKGYSYDYYENTWRKLEGISEPVSHISGDVCCFKGSFCLELSNNLFAYL
RGGQIPGTNIYFSDNGGFSFQLMNTDKLSHLTGTLGGIFHLHSMSQVGVLMVENNLGTFHYMEYPLNHSMGIAFSYKNLL
EVIMKPYQRGFMVLWNQKSILVSSNSGQIVEHVRLIDQKIFTDLDVEHANINIYSVASNAYELAFLVAEDHLYYGSQSYM
GTYVIKLPHQPLWSTHTSIYFEDIGILQVLTPVADPHFAAYDFDKCTVNVQSSLMDEKLALQPCNVELLESTMINTMFTI
DMNSKLKLSALMIPRKGENPTPLVMVSNPHALGFKANLNEFGNTFDGNSKYKLDIELKQQHHWGNSDFNFTASIKRHAIS
SVTVDIADKTLSCVDLKPLSTLISVGCDMTKKIVVQNKISACTMGILNPVQLQKNYTYTIEKEAYDPINHNGEAQDDLIV
FYEYKDLGCPRLVYYDKPWKPVVELWKNGIVEEIMNAEYVISEINGLVTYSYSLTAATANCRSQPQNWSTFESDIENEEP
FLWNRENYVSCHEDNKDNPLLWPNVEYQVLGGQTNNKIIFGQRNGIYTFHLSVVDPYYSYCNLNTIFSVYVHGALPVTKF
QPLLTILLMVTTTLLTAWLAYAIPKQLRSEKGQRLLGFCYQILQLCLGVCFCTWLRGKLRQWLRPRRVKDQNRGKVRVAQ
KHPET