TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 171 - 189
TMS 2: 203 - 221
TMS 3: 229 - 247
TMS 4: 286 - 306
TMS 5: 314 - 332
TMS 6: 362 - 380
TMS 7: 463 - 481
TMS 8: 511 - 529

MDENGIPLDQRNSYYQPNEADPNAATLQQQQQQQFQQLPDNNRYSFHQRSPSLLPDEGFYLYTTAPEYIAYSELNMKEKI
LENMFGYTVRGKKAAIPDGYMVDYTRFGQPYLLAHTDKTGGGDSNGEPVDPTDILAAEEHQKHNLTMRCTTQQIEEKFGI
GIYLYFDFIKFCLLINSILLCGVLINVVPHLYYENDVSLFKDFTSTDMVFVAINLASYIHDDYKQLYYWSTVGTIILSFL
MGPIYALKVHHYFKKQKLEDFEDGFTGDDVIRGNERVSSRSRAFRFAVSYSVFIILIGISAICTVYVLKTVNNYQFLANI
LTTSLVSAIILRVINVIYEFMCLYLTKLEGHRTWTNFRNHNTLKLFVFKVINVLVLYILRDKIFRDITDQVVQAGCPLID
VGSQFFFILLMDLTLQNIWEIVYSVGMARIGRCIGKRGKKSTDSYKPEFDLAEEYLELLYRQFIVYLGIPIYPLVAVFGV
LCNLAEFYVDKFRLLKICRRPHRVQGSMKRFLSFYLLIIAVVSVVSYPYGSGWVLVQFGFDRGDLNANCPQLFSNNATLL
LGTNQFGGW
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8