TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 48 - 72
TMS 2: 127 - 145
TMS 3: 157 - 181
TMS 4: 185 - 203
TMS 5: 215 - 234
TMS 6: 238 - 257
TMS 7: 327 - 351
TMS 8: 363 - 381
TMS 9: 395 - 415
TMS 10: 419 - 438
TMS 11: 452 - 470
TMS 12: 482 - 501

MSSKSSTSSEEDENFIKDVEDQKVLEVLTSHSKFKSLDDLVELRWYCMLVLIMAEITAFTALASVMVMVFAGANPTVVGC
DNTVVNGCHEYYSLKNRSGCTPVLEYQFESVQVEFNYICDDAKKVKNTITIQTFGVLVGAAIFGQVSDNFGRRKALIISC
IGNAIFNLISSYSPSLFYFMLWRTVSGIFAGGLTVVQMVYMVENIPRHHRMWIQNSITWSPNLIIFPYIAYLAQNWRTLS
VVISATSVLSFLALMLLEESPRWLVQKGKLEEARRLLIKIRKTDGLYTSDFEKDLDEVLKIEAEKQVISSKKSKKYTFIH
LFCTWKMIAQTMTFIVGIICTNFIVYALLYNMEKLSGSLYWNSAIIGAARWVVNIVVSIADYQLPWFGRRLINHISMIFT
LASLAIVAGYVYIGNGGYVVAIGTTVALAMCSQLFIAKYLMVNELYPTAVRNLAVSAVSTMSRVGGMFSPQLFYLSDIAE
WIPYAVLVGFQLVDLVLFCITIPETKGVHLENHLPPEHKRIFGKRS