TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 9 - 29
TMS 2: 33 - 53
TMS 3: 73 - 93
TMS 4: 97 - 122
TMS 5: 138 - 156
TMS 6: 162 - 182
TMS 7: 206 - 231
TMS 8: 235 - 260
TMS 9: 272 - 297
TMS 10: 301 - 320
TMS 11: 336 - 354
TMS 12: 360 - 380

MNDLKFKRGLLGAITIFFWAAQYIYLPFLTPYLLSLSLSATAVGIILGAYGFTQMMLRIPLGIAGDIVQKYKLFIIIGVF
LAGISSIIIMLFTKSIIILIIANGISGIASATWVSFTILFSSYYDDSDGLKAMGKLNMFLNMGVLFAYVLGSLMIETLGF
NALLITRFVFGVVGCILSFFIKPETTVKKTNVNWQSLASVMRNKKLLVSSGLCAVAFLILYATVFSFTTSTLKEIGANGF
QIGVITSLFSIGSILISFIGTNGANKLGSKNMIWISFLLIAVYCAGISVSSSVWIFFPLQFLCGIGGGMLASTLMGMVIK
NVDMERKSTAMGVYQSIYGVGMTLGPILMGFLVQYTSKLSSFLCMTLISLACMVFTIVSYQSVFGVAVEKKLDKEIPLQT
TETKG