TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 73 - 92
TMS 2: 98 - 118
TMS 3: 136 - 156
TMS 4: 168 - 193
TMS 5: 252 - 274

MYEPRYYDSPPVYSPPYSTTSHSLYPPRSVQSPRSQNVPYTYDVPPESYYMEGKPQHFYRWFSPPGFVKTFQGATVLMCF
LIFALVASTLVWDMNRFGYGGYGVVDTGGVGGLGSGYYGGSYGYGGSYMTPQSAKAAMISMAAINFPVSLGFLVASFSRS
RSIRTCRFYLTVFICDIILAVLQGIIDIIFVIGVNPMSQSSQSMLYNPMLMMCQNIQGSPSLSGSVGAGFPGGFPLYNQY
LQHYCYMDPEEAVAFVLGLLVVVALSFSAYFAYKTRSKIWRHGKANIHWDEPVARPSEGQDIQDWVNHVGEVRSTQQAPT
VVVSERAAPDLRAENSVVSYGNGAVSIHSEGNYKTNSVSANKSKTHGAEPLYQNCRAIVCPSSSSDESDSIRPPPYYLKK
ERKKDREPMPAAQATIESQYETGYTTGDTGNGLDRDHTDYLYRLYPEITSDEQRRKYKKDFDSDLLRYKILCSELDDISD
KMHKLSRELDALEEDSMKYQGLADEYNRLKYLKSTPEYQAKKKQSKELRQKLFHIKRLVKIYDQGFC